Obchodní podmínky

lze řezat z našeho, ale i vlastního materiálu. Neřežeme materiály s barvou nebo rzí, platební podmínky pro první objednávku 50% dopředu ostatní dle dohody, oprava, nebo nový výkres dodaného souboru je účtovaná za hodinovou sazbu, minimální účtovaná sazba je jedna hodina.